Participants and Countries

  • Berufliche Schule Münsingen  (Germany)
  • HIT Hinrichs Innovations + Technik GmbH (Germany)
  • MBO Geldermalsen (The Netherlands)
  • Site Agri'Nature J.M Bouloux  (France)
  • Střední škola chovu koní a jezdectví (Czech Republic)

Map of locations